Voormalig staatssecretaris de Jager introduceerde 20 mei 2009 een nieuwe bijtellingscategorie voor elektrische auto's [1]. De achterliggende gedachte hierbij is om de verkoop van elektrische auto's te stimuleren. Nu zijn er heel wat haken en ogen aan deze nieuwe bijtellingscategorie. Aangezien het belastingplan inmiddels door de 2e kamer en de 1e kamer is aangenomen [2], is het tijd om deze nieuwe regelgeving eens van een kritisch oordeel te voorzien.
De fiscale bijtelling toegelicht
Eerst een korte uitleg van wat de fiscale bijtelling nu eigenlijk inhoudt. Met de fiscale bijtelling belast de fiscus het privé gebruik van de leaseauto; indien er meer dan 500 kilometer privé wordt gereden dan wordt er een forfaitair bedrag bij het loon opgeteld. Over dit bedrag dient dan belasting af te worden gedragen door uw werkgever. Tot voor kort waren er 3 bijtellingcategorieën, namelijk 14 % voor hele zuinige auto's (110 gram CO2/km voor benzineauto's en 95 gram CO2/km voor diesel auto's), 20 % voor relatief zuinige auto's ( 111 tot 140 gram CO2/km voor benzine, en 96 tot 110 gram CO2/km voor diesel) en het 25 % bijtellingstarief voor de overige auto's. Nu introduceerde voormalig staatssecretaris de Jager vorig jaar de inmiddels goedgekeurde plannen voor een nieuwe bijtellingscategorie voor elektrische auto's: hier hoeft tot 2014 geen bijtelling over worden afgetikt [3], daarna zal hier slechts 10 % bijtelling. De achterliggende gedachte is dat een elektrische auto geen CO2 uitstoot, en dus milieuvriendelijk is en bevorderd moet worden. Hiermee gaat de Jager echter zeer kort door de bocht.
Heeft het nut ?
Er is namelijk op het moment veel te weinig infrastructuur om elektrische auto's op te laden. Verder is er tot op heden nog geen enkele zuiver elektrische auto die op grote schaal geproduceerd wordt. Bovendien hebben deze wagens geen goede actieradius. Het opladen van zo'n accu kan tevens zo maar een paar uur duren. Zouden niet eerst deze problemen opgelost moeten worden, voor elektrische auto's fiscaal te stimuleren ?! Het inmiddels gevallen kabinet had voor ogen dat er in Nederland in 2020 1 miljoen elektrische auto's rond zouden rijden. Dit noemt PWC te ambitieus. Zij verwachten namelijk een veel bescheidener aantal. [4]

De herkomst van energie
Voor traditionele benzine en diesel motoren en bij hybrides kan de efficiëntie van de motor zeer goed worden gemeten door de gemiddelde CO2 uitstoot te nemen en deze per kilometer uit te drukken. Elektrische auto's stoten helemaal geen CO2 uit, en dus zouden ze goed zijn voor het milieu. De energie die door deze auto's verbruikt wordt, moet echter ook ergens vandaan komen. De bronnen van deze energie stoten uiteraard ook CO2 uit (slechts 9% van de energie in Nederland is duurzaam geproduceerd!) . Dit kan dus per auto niet nauwkeurig worden gemeten. Met de nieuwe belastingmaatregel van 0 procent bijtelling voor elektrische auto's bevordert De Jager de autofabrikanten in het geheel niet om energie efficiënte elektrische auto's te produceren. Hij bevordert alleen het produceren van elektrische auto's an sich.

Bronnen:
[1] http://www.raivereniging.nl/actueel/nieuwsberichten/20090520-10-procent-bijtelling-elektrische-auto-volstrekt-onlogisch.aspx
[2] http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=78407&type=org
[3] http://www.belastingdienst.nl/belastingconsulent/nieuwsbrief/nieuwsberichten/2009-11-21-02_belastingplan.html
[4]http://actueel.nl.pwc.com/site/algemeen/algemeen/811/technologie_bepaalt_succes_elektrische_auto.html

Noot voor redactie:
Dit artikel is geschreven door goedkopeleaseauto.nl, alwaar het orgineel is gepubliceerd. Goedkopeleaseauto.nl heeft als doel de leaserijder zo veel mogelijk te voorzien van nuttige en de meest actuele informatie. Voor contact kunt u mailen met info at goedkopeleaseauto.nl

Website: http://www.goedkopeleaseauto.nl