Middels banksparen kan men via een bankspaarproduct (een nieuw soort financieel product) al sinds enkele jaren vermogen opbouwen voor lijfrente en hypotheek. Een eenvoudige manier om vermogen bij elkaar te sparen en daarmee in de toekomst de hypotheek af te lossen of om op latere leeftijd lijfrente-uitkeringen te doen. Sinds 1 januari 2010 is het wettelijk ook toegestaan om belastingvrij een ontslagvergoeding te laten afstorten op een bankspaarrekening.

Een bankspaarrekening is een financieel product ontwikkeld door een financiële instelling. Van dergelijke financiële producten moeten door de financiële instellingen de (ontwikkelings) kosten worden terugverdiend. Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs, heeft onderzoek gedaan naar alle bankspaarproducten die momenteel door financiële instellingen worden aangeboden. Mensen kunnen de bevindingen uit zijn onderzoek opvragen via de website: www.vrbadvies.nl.

Van Rijswijk: “Wanneer men nadenkt over de aanschaf van een financieel product dient men de kosten vooraf altijd goed in kaart te brengen. Niemand wil weer te maken krijgen met woekerpolissen, aandelenleasecontructies of andere financiële producten met torenhoge kosten en waar niemand op zit te wachten. Gelukkig zijn financiële instellingen er de afgelopen jaren achtergekomen dat financiële producten met te hoge (ondoorzichtige) kosten uiteindelijk niet werken en in dit kader hebben veel Nederlanders hebben de uitzendingen van Kassa en Radar nog duidelijk op hun netvlies staan.

Een opbouwproduct tijdens de opbouwfase
Heeft men de ontslagvergoeding nu nog niet nodig dan kan men de ontslagvergoeding op een bankspaarrekening afstorten (opbouwrekening). Men kan kiezen voor een variabele (actie) rente of een iets hogere vaste rente. Mocht men kiezen voor een vaste rente dan zal de bank boeterente in rekening brengen indien u het geld eerder nodig heeft dan van te voren afgesproken. Deze boeterente kan oplopen van 4,5% tot maximaal 9,5% op het totale bedrag.

Een uitkerend product tijdens de uitkeerfase
Op een bepaald moment wil men dat de bankinstelling de ontslagvergoeding uitkeert naar uw privérekening. Deze uitkering verloopt vervolgens via een uitkeerproduct met vaste rente. Voordeel van een financieel product met vaste rente is dat men van te voren precies weet welk bedrag men maandelijks ontvangt. Wanneer men echter verwacht dat doormiddel van oplopende inflatie de toekomstige rente zal stijgen zal tegenover een financieel product met vaste rente iets minder positief staan.

Noot voor redactie
Bij VRB Belastingadviseurs wordt exact in de gaten gehouden welke bankspaarproducten er momenteel aanwezig zijn en tegen welke voorwaarden deze producten worden aangeboden. VRB is niet verbonden aan een bank of verzekeraar en is daarmee volledig onafhankelijk.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Pim van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs, te bereiken op nummer: 0346 – 555 797 of [email protected]

Website: http://www.vrbadvies.nl