THORAX informatieprojecten & advies is door het Bureau Internationale Zaken van de gemeente Den Haag, afgekort BIZ, benaderd om advies te geven bij het selecteren van een oplossing voor relatiebeheer. De belangrijkste reden voor dit project is de grote behoefte aan verbeterde afstemming in de benadering van de (inter)nationale organisaties en personen die voor de gemeente van belang zijn. Enerzijds geldt deze behoefte voor de verschillende gemeentelijke diensten/ afdelingen onderling. Anderzijds ook tussen de betrokken diensten/ afdelingen en leden van het college van B&W. Met name voor het dienstoverschrijdend kunnen delen van informatie is het beoogde systeem van cruciaal belang.

Vanuit BIZ is een sterke voorkeur voor gebruik van de PerfectView-applicatie die bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) afdeling Economie in gebruik is. Dit project moet onder andere uitwijzen of de eisen en wensen van BIZ en andere beoogde gebruikersgroepen voldoende aansluiten bij deze applicatie.

THORAX zal op basis van interviews met gebruikers en belanghebbenden een document van eisen en wensen opstellen. Na analyse van de huidige Perfectview-versie van DSO zal THORAX met een advies komen voor een passende oplossing inzake relatiebeheer voor BIZ. BIZ wil voor de zomer van 2010 duidelijkheid hierover.

Website: http://www.thorax.nl