Training en opleiding biedt kansen op de arbeidsmarkt

Tilburg, 14 april 2011 Uit statistieken van ICTerGezocht.nl, de grootste vacaturesite voor ICT-gerelateerde cv’s en vacatures, blijkt dat er opvallende verschillen zijn tussen de beschikbare vacatures en de aangeboden cv’s. Op basis van het aantal vacatures, behoren softwareontwikkelaars op dit moment tot de meest gevraagde ICT’ers. De meest aangeboden cv's zijn echter van systeembeheerders, medewerkers helpdesk en netwerkbeheerders. Bij elkaar gaat het hier om ruim 4.700 cv’s, terwijl er slechts 550 functies in deze categorieën worden aangeboden.

Op basis van actuele informatie van de vacaturebank is er een top 5 opgesteld van vacatures en cv’s. Deze overzichten laten duidelijk zien dat er voor ICT'ers op de arbeidsmarkt op korte termijn wellicht het één en ander zal moeten gaan veranderen.

Top 5 vacatures:
1. Software Ontwikkelaar
2. Software Architect
3. PHP Programmeur
4. Webdesigner
5. Systeembeheerder

Top 5 cv's:
1. Systeembeheerder
2. Medewerker Helpdesk
3. Netwerkbeheerder
4. Applicatiebeheer
5. Projectmanager

Daan de Jong, mede-eigenaar en oprichter van ICTerGezocht.nl: “De berichten over een groeiende of stagnerende ICT-markt wisselen elkaar in snel tempo af, maar de vooruitzichten voor ICT’ers op de arbeidsmarkt zijn vooralsnog rooskleurig. Door het verwachtte tekort aan personeel krijgen zij een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Toch blijkt het voor hen niet eenvoudig om een nieuwe baan te vinden. Uit onze top 5 vacatures en cv's blijkt dat vraag en aanbod in de huidige markt niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit zou één van de redenen kunnen zijn voor het verwachtte tekort op de arbeidsmarkt. Investeren in training en opleiding van ICT’ers kan dan een succesvolle oplossing zijn voor zowel bedrijven als de werknemers.”

Website: http://www.ictergezocht.nl

Bron: EMEA Persberichten