Bussum, 25 februari 2010 – Accent Finance & Accountancy en The Resource Tax Interim & Projects hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het concept Fiscalist-2-Share verder invulling te geven.
Fiscalist-2-Share, dat onderdeel uitmaakt van het door Accent Finance & Accountancy ontwikkelde CFO-2-Share, is een concept waarbij een onderneming een flexibele invulling kan geven aan de rol van de interne fiscalist. Deze fiscalist staat ter beschikking van een onderneming waar en wanneer hij dat wil. De fiscalist ondersteunt op vaste momenten gedurende het jaar, maar is ook op afroep beschikbaar wanneer dat nodig is. Niet alleen voor algemeen tax management of het managen van (fiscale) projecten, maar bijvoorbeeld ook de verzorging van aangiften vennootschapsbelasting en de berekening van de fiscale posities in de rapportages en jaarrekening.
De fiscaliteit binnen een onderneming wordt steeds belangrijker. Zo verlangen niet alleen directie, commissarissen en de externe accountant maar ook de fiscus dat een onderneming “fiscaal in control” is. Daarnaast hebben bijna alle processen en veranderingen, zoals fusies en overnames, herstructureringen en herfinancieringen in de onderneming fiscale raakvlakken.
Het belang van goed fiscaal management wordt door het bedrijfsleven onderkend, maar voor sommige organisaties geldt dat er (nog) geen noodzaak is voor een permanente fiscale positie. Het concept Fiscalist-2-Share biedt daarvoor een oplossing.

__________________________________________________________________________________

Website: http://www.accentfinance.nl