Eind 2010 verscheen er op basis van een onderzoek van het British Medical Journal (BMJ) een hardnekkig persbericht waarin de werking van de artrosepil werd ontkend en ontkracht. Verschillende media namen dit bericht klakkeloos over zonder hierbij de feiten te checken en het onderzoek zelf er daadwerkelijk bij te pakken. Dit heeft geleid tot een verdraaide weergave van de werkelijkheid waarbij de werking van de artrosepil onterecht in een kwaad daglicht is gesteld. Orthoklinika, middel tegen knieslijtage onder vuur

Het British Medical Journal (BMJ) is teruggekomen op enkele concluderende uitspraken in een belangrijk onderzoek naar de werking van de glucosamine. Deze werking werd hierin bekritiseerd en de verschillende zorgautoriteiten werd opgeroepen de vergoeding hiervan op te schorten en nieuwe patiënten dit middel niet langer voor te schrijven. Met een herroeping van deze concluderende uitspraken is het debat rondom de glucosamine weer volledig geopend.

Er bestaan al geruime tijd zowel belangrijke voor- als tegenstanders van glucosamine. Verschillende onderzoeken, waaronder een aantal gepubliceerd in het BMJ, bieden verschillende inzichten met betrekking tot de werking van dit middel. Er bestaat nog altijd geen consensus op dit gebied, al leek er een belangrijke stap gezet met het eind 2010 gepubliceerde onderzoek “Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis”. Dit onderzoek bood verschillende concluderende uitspraken waarin er onder andere aan zorgautoriteiten werd aanbevolen de glucosamine niet langer te vergoeden en het voorschrijven hiervan op te schorten.

Vanwege de hoge mate van controverse en diverse kritieken is het onderzoek sinds de publicatie onderwerp geweest van een wetenschappelijk debat tussen hoog aangeschreven wetenschappers. Tijdens een georganiseerde bijeenkomst is het eerder geplaatste artikel nog eens kritisch bekeken en is men tot de conclusie gekomen dat er geen direct bewijs in het onderzoek te vinden is voor de concluderende uitspraken waarin de zorgautoriteiten werd afgeraden de glucosamine nog langer te vergoeden of voor te schrijven.

Het debat rondom de glucosamine is om die reden weer volledig open en nieuw onderzoek lijkt gewenst, maar voorlopig hebben de voorstanders van het middel een nieuwe slag binnengehaald. De glucosamine wordt onder andere door Orthoklinika voorgeschreven, een initiatief van dr. De Boer. Als autoriteit op het gebied van de strijd tegen artrose door middel van de glucosamine kan Orthoklinika doorgaan met het voorschrijven en inzetten van deze pil. Het beeld dat eind 2010 in de media is ontstaan blijkt hiermee namelijk verdraaid en geen juiste afspiegeling van de werkelijkheid.

Over Orthoklinika
Orthoklinika is een medisch adviesbureau dat is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de behandeling van gewrichtsklachten. Hierbij wordt onder andere zorg verleend aan patiënten met artrose door de gesteldheid van de gewrichten periodiek te monitoren, de mobiliteit de ondersteunen en medisch advies op maat te bieden. Orthoklinika is in 2003 opgericht door dr. De Boer om onder andere de glucosamine in eigen beheer te kunnen ontwikkelen en distribueren. Patiënten kunnen er terecht voor zowel de medische hulp als de aanschaf van dit middel. Meer informatie over Orthoklinika

Glucosamine van Orthoklinika
Orthoklinika's ervaring en expertise heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuw product dat rechtstreeks is gericht op patiënten die lijden aan gewrichtsslijtage. Het preparaat bevat een samenstelling van effectieve stoffen die de onderlinge werking versterken. De naam van dit product is Axiradius.

Axiradius heeft een meervoudige en uiterst effectieve functie. Het product bevordert de aanmaak van kraakbeen, heeft daarnaast een positieve invloed op het behoud van gezond kraakbeen en zorgt bovendien voor ondersteuning van soepele gewrichten.

Orthoklinika biedt meer. Het effect van dit gebruik wordt aandachtig gevolgd. Na een periode van drie maanden ontvangt iedere patiënt dan ook persoonlijk advies op maat van Orthoklinika. Dit advies zal zijn toegespitst op het gecontinueerd en effectief verminderen van gewrichtspijn en gewrichtsslijtage.

Bron: Artrose Blog

Website: http://www.artrose-blog.nl/orthoklinika

Bron: EMEA Persberichten