De landelijke campagne Werkfruit is een succes. Tot deze conclusie komt de website www.werkfruitonline.nl . Op dit moment voorzien ruim 16.000 bedrijven hun werknemers dagelijks van fruit op het werk. Dit komt overeen met 20 procent van het totaal aantal bedrijven in Nederland met meer dan 10 werknemers. Ruim 1,2 miljoen werknemers krijgen inmiddels fruit op het werk aangeboden.

Werkfruit, ook bekend als “fruit op het werk”, “bedrijfsfruit” of “kantoorfruit”, is het gratis beschikbaar stellen van fruit aan werknemers, om zo de gezondheid te bevorderen. “Wij zijn blij dat werkgevers en HR Managers het onderwerp zo goed oppakken”, aldus Sieger Koeman, projectleider werkfruit en directeur van leverancier www.degroenetas.nl. Uit eerder onderzoek door het Productschap Tuinbouw bleek al dat de campagne een succes is. Volgens Koeman betrof het toen echter een steekproef onder een beperkt aantal bedrijven en sectoren. “Ons onderzoek is groter van opzet. Zo is door ons een steekproef gehouden onder 2500 bedrijven en hebben wij de resultaten aangevuld met een inventarisatie onder leveranciers.” De resultaten zijn daarmee volgens Koeman representatief voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven.”

MVO nieuwe trend bij aanbieden werkfruit
Uit het onderzoek is ook een nieuwe trend naar voren gekomen. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen lijkt de nieuwe standaard”, aldus Koeman. Hij geeft aan dat klanten enkele jaren geleden nog niet naar het MVO beleid van leveranciers vroegen, maar dit tegenwoordig belangrijk vinden. “Zelf hebben wij als bedrijf vol ingezet op het inventariseren van onze kritische succesfactoren op het gebied van MVO. Daaruit bleek dat wij al veel doen, maar dit nog onvoldoende communiceren. De verzoeken vanuit onze klanten heeft ons meer bewust gemaakt van onze taken en verantwoordelijkheden”.

Toekomst campagne werkfruit
De landelijke campagne werkfruit is inmiddels beeindigd. Op dit moment zijn twee leveranciers, www.fruitmandshop.nl en www.degroenetas.nl gezamenlijk nieuwe initiatieven aan het opstarten. Het betreft hierbij onder meer een restyling van de website www.werkfruitonline.nl De verwachting van Koeman is dat ook andere leveranciers spoedig zullen aanhaken.

Website: http://www.werkfruitonline.nl

Bron: EMEA Persberichten