Er kan van alles gebeuren, aan de hand zijn of het lijkt dat alles zich tegen je keert. Er kunnen allerlei zaken aan ten grondslag liggen. Zo’n ontslag is een ingrijpende gebeurtenis en het kan allerlei emoties oproepen. Toch is het vooral belangrijk om alles zo snel mogelijk op een rijtje te zetten. Niet bij de pakken neer blijven zitten, maar doorgaan. Dankzij de deskundige hulp kun je toch verder gaan, in alle opzichten. Maar eerst moet alles eens goed op een rijtje worden gezet.

Omstandigheden van ontslag

Het maakt een heel verschil uit als het gaat om op staande voet ontslagen te zijn of vanwege economische redenen, zoals bezuinigingen. Of je jaarcontract wordt niet omgezet in een vaste aanstelling. Een andere mogelijkheid is dat je al in je proeftijd wordt ontslagen. Deze diverse omstandigheden zorgen ook voor een diverse aanpak uiteraard, een plan van aanpak is onontbeerlijk onder deze omstandigheden.

Laten we met de meest heftige situatie beginnen: het ontslag op staande voet. Gaat het om op staande voet, bedenk dan goed wat eraan ten grondslag ligt. Het kan van alles zijn, wederzijdse irritatie, conflicten al dan niet uitgesproken, geen match met het team of andere zaken, zoals regelmatig ziek melden.

Op de site van carrieretijger.nl vind je de een aantal voorbeelden van redenen. Ga daarom zorgvuldig na welke op jouw situatie van toepassing is. Vervolgens is het van groot belang om aan zelfreflectie te doen. Gaat het om een te passieve houding waardoor je (te weinig) initiatief hebt genomen? Of heb je (teveel) kritiek geuit? Zelfs professionele hulp kan handig zijn om te ontdekken wat er bij jezelf ligt. Gaat het grotendeels om iemand anders, zoals de leidinggevende, wees hier ook open over. Wellicht zijn er andere collega’s die hetzelfde probleem hebben. Het is belangrijk om eerst terug te kijken, hierdoor kun je ook weer vooruit gaan kijken.

Als het gaat om economische redenen, na een jaarcontract of een proeftijd, dan is het wel gemakkelijker. De genoemde websites kunnen hier tevens bij helpen. Het vragen naar referenties is altijd aan te bevelen.

Bezwaar maken

Voor het ontvangen van een WW uitkering via het UWV moet je ogenblikkelijk bezwaar indienen. Zonder dat zal het UWV geen werkloosheidsuitkering geven, dus het is noodzakelijk om dit te doen. Daarom moet de werkgever concrete redenen geven. Houd daarom in het achterhoofd, dat een hoog percentage ‘ontslag op staande voetkan worden teruggedraaid, omdat het onterecht is. Het is tevens belangrijk om geen zaken te ondertekenen, waaronder het contract voor het einde van het contract. Eerst juridisch advies inwinnen! Probeer er ook een schadevergoeding uit te halen. Is het wel eigen schuld, kan er zelfs een schadevergoeding verwacht worden. Hopelijk valt het allemaal mee. Het financiële aspect kan afgehandeld worden via bttsracketshop.nl.

Zo weet je zeker dat alles op de juiste wijze wordt afgehandeld en haal je het maximale uit de eventuele vergoeding.

Opnieuw solliciteren

Dat is een verhaal apart, daarom is het zo belangrijk dit te lezen. Wat schrijf je in de sollicitatiebrief, wat zeg je tijdens het –gesprek en ongetwijfeld heb je nog meer vragen. Het is inderdaad belangrijk dat je eerlijk bent enerzijds, maar tegelijkertijd niet te en jezelf niet in de weg te zitten. Als je zelfvertrouwen een flinke deuk heeft gekrgen, is professionele hulp warm aan te bevelen.

De vraag is uiteraard of en hoe dit in je C.V., de brief en/of sollicitatiegesprek dit te melden of juist te verbloemen.

Als het gaat om ontslag vanwege bezuinigingen, opheffing van een bedrijf of andere economische redenen, dan wordt het wat gemakkelijker. Zeker een bekend bedrijf dat failliet is, het kan zelfs behulpzaam zijn omdat de omstandigheden bekend zijn, in principe valt jou niets te verwijten. Soms heeft het geen zin om er tegen te vechten en kun je beter verder kijken.

Voor het ontslag op staande voet is het lastiger, maar carrietijger heeft handige tips. Uiteraard moet je je richten op de toekomst en daarom benadruk je waarom je graag ergens wilt werken, tevens waar je kwaliteiten liggen. Je hoeft niet helemaal om het ontslag heen te gaan, maar je kunt er een positieve draai aan geven. Bijvoorbeeld dat je laatste baan teveel van je zwakke kanten heeft en dat je nu de gelegenheid wilt hebben om je sterke kanten aan bod te laten komen. Gaat het om een baan die je maar voor een korte duur hebt gehad, kun je die zelfs nog weglaten in je C.V.

Ook kun je zowel in je C.V. en het gesprek het zijdelings benoemen en ontdekt waar het fout is gegaan. De andere kant is dat je uiteraard niet alle vuile was buiten moet hangen. Daarom, help jezelf en laat je helpen, zodat je in alle opzichten weer fris aan de slag kunt gaan.