Maak van je tuin een vogelparadijs
Bijna iedereen weet dat het goed is om vogels in de winters bij te voeren. Minder bekend is dat bijvoeren in het voorjaar zeker zo belangrijk is, want het drukke voorjaar vergt enorm veel krachten van de vogel. Met speciaal voorjaar- en zomervoer en de juiste behuizing word je de tuin vogelvriendelijk. Je mag dan een veel grotere verscheidenheid aan vogels in je tuin verwachten, tot wel meer dan twintig soorten!

Vroeger hadden vogels het gewoon beter
De meeste tuinen waren vroeger vooral groentetuinen. Hier vonden vogels niet alleen beschutting en rust, maar ook een rijk gedekte tafel. De moderne beschaving verdringt de natuur. Toenemende bebouwing, kleinere tuinen, eenzijdige beplanting en insecticiden maken het leven van inheemse buitenvogels moeilijk. Ze kunnen gewoon niet meer voldoende voedsel vinden voor zichzelf en hun jongen.

De van oorsprong schuwe bosbewoners vonden bij de mensen hun nieuwe leefomgeving. Onze inheemse buitenvogels zijn slimme dieren. Ze hebben zich gemakkelijk aan de nieuwe leefomgeving aangepast. Vogels hebben onderdak gevonden in onze gebouwen. Daar hebben ze geleerd voedsel te vinden en hun jongen groot te brengen. Zo zijn de groenling, roodstaartje, het roodborstje, de lijster of de merel meer en meer naar de stedelijke gebieden getrokken.

Er is alleen veel veranderd in de laatste decennia. Door de monoculturen van de landbouw, het veranderde klimaat, de machinale oogst, pesticiden en eenzijdige aanplanting in de tuinen, hebben vogels steeds meer moeite om te overleven. Hierdoor komt hun voortbestaan in gevaar.

De moderne beschaving verdringt de natuur
Ook nu nog zoeken veel vogelsoorten hun toevlucht in grote steden, woonwijken en tuinen. Hun tafel is alleen niet meer zo rijk gedekt. Alle tuinen lijken als twee druppels water op elkaar. Het gazon is gemaaid en in de perken groeien hoofdzakelijk groenblijvende en exotische planten. Elke afwijkende plant of stuk onkruid wordt al snel gewied. Doornhagen, bessenstruiken en andere voedselrijke en beschutting biedende planten worden vaak niet aangeplant. Ouders zijn vooral bang dat kleine kinderen zich bezeren of van de bessen eten en vergiftigd worden. Bovendien wordt steeds minder eten en fruit in eigen tuin verbouwd. In de meeste tuinen en erven worden insecten (en dus ook hun larven) met allerlei bestrijdingsmiddelen bestreden. Als klap op de vuurpijl zorgt klimaatveranderingen voor een veranderd voedselaanbod. Zo komt de rupsenpiek veel eerder en rijpen zaden sneller. Hierdoor is dit voedsel op, voordat de jongen uit hun ei komen.

Grootbrengen van de jongen vergt veel kracht
Het grootbrengen van de jongen is vermoeiend en vergt veel van de krachten van de vogel. Het gekraagd roodstaartje vliegt tijdens het grootbrengen van de jongen zo'n 300 keer per dag naar het nest om voedsel aan de jongen te geven. Als het territorium van een paartje vogels niet genoeg voedsel biedt, dan kunnen de ouders zichzelf en hun jongen niet verzorgen. De dieren raken verzwakt, worden ziek of gaan zelfs dood. Vooral mussen, schateksters en gekraagde roodstaartjes nemen de laatste jaren in aantal af. Ook in het voorjaar is het dus van belang om bij te voeren.

Laat kinderen leren van de tuin en betrek ze bij de natuur
Veel mensen voelen zich verbonden met de natuur, maar letten niet direct op de schoonheid van hun eigen tuin. Zelfs in een vogelvriendelijke tuin zijn er het hele jaar door tot wel 20 verschillende soorten vogels te vinden. Vooral kinderen zijn enthousiast over vogels en hun knap gebouwde nesten. Door bezig te zijn in de tuin komt de natuur dichterbij en wordt de natuur voor kinderen tastbaar en begrijpelijk. Als kinderen zelf gaan bijvoeren, ontwikkelen ze al in een vroeg stadium een stukje verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur en de vogels.

PLONK huisjes plezier voor kind en dier
Met PLONK huisjes betrek je kinderen op een leuke manier bij de natuur. Ze bouwen zelf hun eigen vogel nestkast of vlinderhuis met eenvoudige pen-gat verbindingen. Hierbij is alleen een hamer nodig, waardoor zelfs jonge kinderen aan de slag kunnen. Op de website www.plonk.nl leert kabouterjongetje PLONK kinderen op een leuke en eigentijdse manier hoe ze hun PLONK huisje kunnen “pimpen” of hoe ze met de verpakking een kijkdoos kunnen maken.

Samen met PLONK leren kinderen veel over de natuur in hun eigen tuin en zien ze hoe leuk het kan zijn om gastheer te worden van wel 20 soorten vogels en vlinders! Het ontwerp van de huisjes is gericht op functionaliteit. Zo vervangt bijvoorbeeld de solide mussenflat de traditionele broedplaats onder de dakpannen. Door PLONK huisjes te bouwen en te voeden met Vitakraft VitaGarden word je tuin een waar vogelparadijs met wel 20 vogelsoorten.

Website: http://www.plonk.nl

Bron: EMEA Persberichten