Sketch Capital BV gaat bedrijfsobligaties uitgeven
 
Ten behoeve van investeringen in huidige en nieuwe dochtermaatschappijen is Sketch Capital BV van plan per investering obligaties aan te bieden aan het publiek.
 
Wanneer Sketch Capital BV een obligatie uitgeeft, wordt het informatiememorandum, de voorwaarden en een toetredingsformulier naar alle geïnteresseerden gestuurd. In ieder aanbod wordt uitgebreide informatie verstrekt over o.a. het doel van de obligatie, de gestelde zekerheden, de risicofactoren en het uitkeringsschema.
 
Geïnteresseerden kunnen zich via de website van Sketch Capital BV aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige aanbiedingen. Het is niet mogelijk op ieder moment te participeren. Pas wanneer Sketch Capital BV een investering wenst te doen waarbij extern kapitaal benodigd is, wordt een aanbieding samengesteld. 
 
Sketch Capital BV is niet vergunningsplichtig op grond van de Wet op het financieel toezicht en is niet onderworpen aan toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Ook is Sketch Capital BV ingevolge de Wet op het financieel toezicht niet verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus ter zake van de aanbieding, noch wordt op de aanbieding toezicht uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten.
 
U kunt uzelf aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige aanbiedingen tot participeren middels obligaties van Sketch Capital BV. U doet dit door het formulier op deze pagina in te vullen. Het invullen van het formulier verplicht u tot niets.
 
Over Sketch Capital ® BV
Sketch Capital BV is opgericht in 2008. Ons primaire doel is het creëren van waarde. Wij doen dit via eigen ondernemingen, het kopen van bedrijven (of bedrijfsonderdelen) uit faillissement, het nemen van belangen in (in zwaar weer verkerende) bedrijven en beleggingen op de beurs. Alles wat wij doen uit zich in het creëren van waarde.
 

 
Noot voor de redactie:
Dit bericht staat ook online op: http://www.sketchcapital.com/persbericht/sketch-capital-bv-gaat-bedrijfsobligaties-uitgeven.html
 
Relevante links
http://www.sketchcapital.com
http://www.sketchcapital.com/obligatie—–hoge-rente.html
 
Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Sketch Capital BV
Tel: 076-5875546
Fax: 076-5216920
[email protected]
http://www.sketchcapital.com

Website: http://www.sketchcapital.com

Bron: EMEA Persberichten