Professioneel analist Gerard Bastiaansen, gespecialiseerd in groen en duurzaam beleggen, maakt vanaf september 2010 deel uit van het crowdsourcing project Our Common Future 2.0. Dit project wil komen tot een nieuwe, uitdagende en duurzame visie op de maatschappij van morgen.

“Gezien mijn achtergrond, kennis en ervaring heb ik mezelf opgegeven voor het thema energie”, zei een enthousiaste Gerard Bastiaansen. De huidige politiek subsidieert nog steeds fossiele brandstoffen; ook hier in Europa. En dat is een gemiste kans voor de opkomende alternatieve vormen van energie opwekken. Het moet en kan ook anders. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Stroom opgewekt m.b.v. offshore windturbines bijvoorbeeld, kost binnen nu en enkele jaren net zoveel als stroom opgewekt met fossiele brandstoffen. Alleen stoot de windturbine geen CO2 uit en daar zit eigenlijk nog de grootste winst.
Op de website www.ourcommonfuture.nl staat het project als volgt omschreven. De wereld is in beweging. We kunnen niet doorgaan op de oude voet. Meer dan ooit moeten we met elkaar werken aan een duurzame maatschappij. Maar we missen daarvoor een visie op de toekomst, een droom waar we over vijfentwintig jaar willen zijn. De kern van het OCF 2.0 Project is om met een groep van tussen de twee- en driehonderd mensen in korte tijd een inspirerende visie te ontwikkelen op de maatschappij van morgen. Welke droom staat ons dan voor ogen en op welk terrein? En als we dat helder hebben, waar moeten we dan nu aan gaan werken? Uitgangspunt is het idee dat mensen anders gaan denken en doen als ze een nieuw perspectief hebben om naar toe te werken. Eind dit jaar moet elke groep zijn thema uitgewerkt hebben. Aansluitend worden alle thema's samengebundeld in een boek. Dit boek en de onderliggende deelrapporten zijn de basis voor een grootschalige eindconferentie op 10 mei 2011 in Nederland.

Website: http://www.thegreenspeculator.com/home/

Bron: EMEA Persberichten