Breda, 4 november 2011- Ten behoeve van toekomstige investeringen in Nederlandse
niet-beursgenoteerde bedrijven is Sketch Capital van plan om per investering niet-verhandelbare
closed-end deelnemingsrechten aan te bieden aan zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Zodra Sketch Capital een investering wenst te doen, wordt naar alle geïnteresseerden het informatiememorandum, de voorwaarden en een toetredingsformulier gestuurd. Geïnteresseerden kunnen, met een minimale deelname van 100.000 euro, kapitaal committeren. Sketch Capital investeert, tegen dezelfde voorwaarden, substantieel mee.

Een aanbieding kent een vaste omvang en is gericht op één investering. Zodra het benodigde kapitaal gecommitteerd is, is additionele deelname niet meer mogelijk. Alle informatie omtrent de investering (zoals o.a. gestelde zekerheden, de kosten en de risicofactoren) wordt vermeld in het informatiememorandum.

Sketch Capital is niet vergunningsplichtig op grond van de Wet op het financieel toezicht en is niet onderworpen aan toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Ook is Sketch Capital ingevolge de Wet op het financieel toezicht niet verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus ter zake van de aanbieding, noch wordt op de aanbieding toezicht uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten.

Deelname is mogelijk voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook personal holdings of pensioen BV's.

Een nadere toelichting is te vinden op de website van Sketch Capital B.V.

Link naar de website: Private
Equity

Over Sketch Capital ® B.V.
Sketch Capital B.V. is opgericht in 2008. Ons primaire doel is het creëren van waarde. Wij doen dit via eigen ondernemingen, het kopen van bedrijven (of bedrijfsonderdelen) uit faillissement, het nemen van belangen in (in zwaar weer verkerende) bedrijven, financial advisory services en beleggingen op de beurs. Alles wat wij doen uit zich in het creëren van waarde.

Noot voor de redactie:
Dit bericht staat ook online op: http://www.sketchcapital.com/persbericht/sketch-capital—private-equity.html

Relevante links
http://www.sketchcapital.com

http://www.sketchcapital.com/private-equity-2.html

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sketch Capital B.V.
Tel: 076-5875546

Fax: 076-5216920

[email protected]

http://www.sketchcapital.com

Website: http://www.sketchcapital.com/private-equity-2.html

Bron: EMEA Persberichten