VRB Belastingadviseurs, marktleider in het oprichten en onderhouden van stamrecht BV's, ziet in haar dagelijkse adviespraktijk dat ontslagen werknemers er steeds vaker voor kiezen een eigen bedrijf op te starten. Uit onderzoek blijkt dat in het eerste kwartaal van 2010, 43% van de ondervraagde nieuwe cliënten van VRB Belastingadviseurs (123) heeft aangeven serieus te overwegen om voor zichzelf te beginnen. Bij de meeste ontslagen werknemers / startende ondernemers zal de ontslagvergoeding of goudenhanddruk middels een stamrecht BV worden aangewend als startkapitaal voor de eerste bedrijfskosten.

Minder starters dan in voorgaande jaren
Door de recessie is het aantal startende ondernemers / ZZP-ers in 2009 met 25% afgenomen ten opzichte van 2008. Ook voor 2010 ziet men deze daling van het aantal startende ondernemers doorgaan om vervolgens in 2011 weer te kunnen aantrekken. Een belangrijke reden voor deze daling van het aantal startende ondernemers ligt gelegen in het feit er minder mensen zijn die ´uit eigen beweging' hun vaste loondienst situatie verruilen tegen het ´onzekere' ondernemersbestaan. De teruggang van het aantal zelfstandigen wordt voor een gedeelte opgevangen door ontslagen werknemers die in de combinatie van een ontslagvergoeding en een stamrecht BV een eigen bedrijf opstarten. Van het totale aantal ontslagen werknemers kiest een gedeelte ervoor weer in loondienst te gaan werken en een bepaald percentage (43%) heeft concrete plannen om een eigen bedrijf te starten. Bij VRB Belastingadviseurs ziet men vooral mensen die verder gaan als zelfstandig (ICT) consultant, interim-manager of coach. Ook ziet men steeds meer mensen die zich gaan bezighouden met online activiteiten, e-commerce, webwinkels en andere activiteiten via het internet.

Redenen waarom mensen na ontslag als ondernemer verder gaan
Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs geeft aan dat op basis van het zelfde onderzoek naar voren komt dat de volgende redenen belangrijk zijn voor ontslagen werknemers om als zelfstandige verder te gaan. 1. Mensen ervaren na hun ontslag een gevoel van vrijheid om eindelijk nieuwe dingen te kunnen gaan doen. 2. Men heeft middels de ontslagvergoeding / goudenhanddruk een startkapitaal om de eerste bedrijfskosten te kunnen financieren. 3. Men heeft de kennis, vaardigheden en een netwerk ontwikkeld die ze nu voor zich zelf kunnen inzetten. 4. Er leeft een gevoel van ´now or never. Van Rijswijk: “Veel mensen vooral van middelbare leeftijd hebben het sterke gevoel dat ze nu nog iets kunnen gaan doen in hun leven wat echt bij hen past. Een ontslagvergoeding / goudenhanddruk in combinatie met een stamrecht BV biedt in dit opricht dan ook een ongelofelijke basis om van start te gaan met een eigen bedrijf en dromen nu eindelijk te verwezenlijken, aldus Van Rijswijk.

Rechtsvormkeuze: eenmanszaak en/of stamrecht BV
Iedere ondernemer vraagt zich bij de start van zijn bedrijf af vanuit welke rechtsvorm hij zijn bedrijf moet gaan opstarten. Bij rechtsvormen kan men denken aan een BV, eenmanszaak, VOF, maatschap. De meeste ondernemers zullen starten vanuit een eenmanszaak en als het goed gaat met de bedrijfsactiviteiten en deze activiteiten voldoende winstgevend zijn, deze eenmanszaak op een later moment overzetten en inbrengen in een BV. De ontslagvergoeding staat in de tussentijd geparkeerd in een daarvoor opgerichte stamrecht BV. Om rendement te maken op dit bedrag in de stamrecht BV kan men het bedrag parkeren op een spaarrekening, in aandelen of in een vakantiewoning. Daarnaast kan men dit bedrag vanuit de stamrecht BV, tegen een rentevergoeding, ook uitlenen aan de onderneming / eenmanszaak. Als het goed gaat kan men deze eenmanszaak op een later moment vanuit deze zelfde stamrecht BV de onderneming worden ingebracht en voorgezet. Van Rijswijk: “Mensen kunnen contact opnemen met ons kantoor en een vrijblijvende afspraak inplannen met één van onze adviseurs. De adviseur kan in een dergelijk gesprek precies aangeven op welke manier men de ontslagvergoeding / goudenhanddruk fiscaal kan aanwenden, waar men bij de start van een eigen bedrijf op moet letten, wat een passende structuur zal zijn en van welke voordelen men allemaal gebruik kan maken. Meer informatie kan men terugvinden op www.vrbadvies.nl.

Gratis boekje en wekelijkse lezing over ontslagvergoeding, stamrecht BV en eigen bedrijf
Op de website van VRB Belastingadviseurs / de Startersspecialist (www.startersspecialist.nl) kan men hierover meer lezen en over dit onderwerp een gratis boekje aanvragen. Verder houdt VRB Belastingadviseurs ook in het tweede kwartaal van 2010 een wekelijkse lezing over het onderwerp ontslagvergoeding en het oprichten van een stamrecht BV. Na het bijwonen van een dergelijke lezing weet men in hoofdlijnen wat er allemaal mogelijk is en kan men gerichttere vragen stellen in een adviesgesprek. Mensen kunnen zich voor het bijwonen van een kosteloze lezing aanmelden via: www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl

Website: http://www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl