Bij enkele tienduizenden kinderen is de ontlasting regelmatig hard en pijnlijk. In dat geval is meestal sprake van obstipatie. Naast het `fysieke` ongemak van obstipatie voor uw kind kan zich soms een zwaarder ongemak voordoen wat meer psychisch van aard is. Dit psychische ongemak, soms voortkomend uit schaamte en een opbouwend negatief zelfbeeld, kan bij sommige kinderen leiden tot meer depressiviteit en zelfs tot het niet meer naar school willen gaan. Een extra reden om obstipatie te voorkomen en te verhelpen.
Indien ouders de huisarts raadplegen, schrijft die vaak een laxerend middel voor. Dit is soms een `dooddoener` en is meestal een tijdelijke oplossing, omdat in vele gevallen sprake is van een structureel probleem. Er bestaat een behandeling waarbij veel kinderen baat bij kunnen hebben. Dat is aangetoond met een onderzoek dat is uitgevoerd door het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC) en gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Nutrition Journal . We geven hier een korte samenvatting daarvan en leggen uit hoe dit mede kan bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van obstipatie bij kinderen.

Obstipatie bij kinderen
Er is sprake van obstipatie indien de ontlasting minder dan 3 keren per week komt gedurende 14 dagen. Indien dat 3 weken of langer duurt, dan is er sprake van chronische obstipatie. In Nederland lijden tussen de 20.000 en 50.000 kinderen aan chronische obstipatie. Er lijden waarschijnlijk nog meer kinderen aan obstipatie. Feitelijk heeft bijna iedereen weleens last gehad van obstipatie en is het voor de meeste herkenbaar wat uw kind heeft te doorstaan in geval van obstipatie. Overigens is de medische term van obstipatie constipatie; gemakshalve wordt hier de term `obstipatie` gebruikt. De belangrijkste oorzaken van (chronische) obstipatie zijn; te weinig bewegen, te weinig water drinken, te weinig voedingsvezels nuttigen (deze komen vooral voor in (rauwe) groenten, (vers) fruit en in volkoren producten, zie adviezen van het VoedingsCentrum) en een beperkte darmflora (te weinig verschillende bacteriën, de beestjes die voor ons het werk doen in onze darmen en een te geringe hoeveelheid darmflora). Obstipatie steekt zich vooral de kop op zodra sprake is van veranderende omstandigheden of van stress (bijvoorbeeld aan het einde van het schoolseizoen). Dan kunt u alert wezen en preventief handelen.

Klachten bij obstipatie
Naast dat de ontlasting hard en pijnlijk kan zijn, kunnen kinderen bang worden om naar het toilet te gaan en kunnen ze hierdoor in een neerwaartse cirkel terecht komen: De darminhoud droogt nog verder uit en de ontlasting wordt nog harder, moeilijker, pijnlijker en keuteliger. Dat kan zelfs tot poepvegen leiden, dat wil zeggen dat de dunne darminhoud zich een weg baant langs de harde prop, waardoor het kind als het ware een vorm van incontinentie verkrijgt (lijkt op diarree en is niet op te houden) en kunnen er soms aambeien ontstaan. Daarnaast gaat het een en ander vaak gepaard met buikpijn. Deze lichamelijke klachten kunnen leiden tot isolement en kunnen uitmonden in depressiviteit. Uit schaamte en door mogelijke pesterijen willen sommige kinderen zelfs niet meer naar school.
In sommige, vaak hardnekkige gevallen van obstipatie, gaan ouders met hun kind naar de huisarts. In 90% van de gevallen kan de huisarts helaas niet echt de oorzaak direct aantonen en schrijft in vele gevallen vervolgens laxerende middelen voor. In 60% van de gevallen blijkt dat tijdelijk te helpen, maar vaak komt obstipatie weer terug `Uw kind moet er maar mee leren leven` is een veel gehoorde uitspraak, maar dat hoeft dus niet, mits u kiest voor een structurele oplossing!

Verhelp obstipatie nu bij uw kind
Door het wegnemen van de belangrijkste oorzaken van obstipatie, draagt dat mede bij aan het voorkomen en verhelpen van obstipatie, deze zijn:
1) Voldoende bewegen
Voor iedereen is bewegen belangrijk en vooral voor kinderen. Het is van belang dat kinderen minstens een half uur en bij voorkeur een uur per dag bewegen;

2) Voldoende water inname
Kinderen krijgen vaak te weinig vocht binnen. Van belang is dat kinderen meer vocht drinken (wellicht kennen de ouders trucjes om het kind meer te laten drinken). Voldoende water drinken is een voorwaarde;

3) Voldoende voedingsvezels nuttigen
Daarnaast is gebleken dat kinderen ongeveer 50% te weinig voedingsvezels binnenkrijgen. Voedingsvezels zorgen voor een goede darmwerking en houden het vocht als een spons vast. Ook kinderen dienen voldoende groente, fruit en volkoren producten te eten (zie ook de adviezen van de Gezondheidsraad in deze). Echter, dat lukt in de meeste gevallen onvoldoende, omdat ze soms dit soort producten minder lekker vinden. Dan is het raadzaam om extra voedingsvezels te nuttigen;

4) Gebruik van de juiste probiotica
Bij de meeste kinderen is de darmflora beperkt; te weinig hoeveelheid darmflora en te weinig soorten gezonde darmbacteriën. Een gezonde darmflora zorgt voor een meer consistente darminhoud en betere ontlasting. Voldoende yoghurt eten (zo`n 250 ml per dag) kan daaraan bijdragen. Mocht dat niet lukken dan werken wellicht probiotica goed. Met de capsules van 2PreVenT2 zijn deze eenvoudig in te nemen en staan deze borg voor een optimale werking.

De gunstige werking van probiotica
Uit een onderzoek met probiotica bij kinderen (4 16 jaar) die obstipatie hadden en uitgevoerd bij het AMC is gebleken dat in een periode van 4 weken behandeling het volgende resultaat wordt bereikt:
1. Het aantal keren ontlasting per week is gestegen van gemiddeld 1 keer per week naar 4 keer per week gestegen (zie figuur 1);
2. Het aantal keren poepvegen nam af van 4 naar 0,3;
3. De buikpijn nam af van 45% naar 20%;
4. De hardheid van de ontlasting nam iets af.

De hardheid had verder kunnen afnemen indien wellicht meer voedingsvezels zouden zijn genuttigd. Bepaalde voedingsvezels zorgen voor een betere darmperistaltiek (de pompende en knedende werking van de darmen) en weer andere zijn een goede voedingsbodem voor de darmbacteriën, dus meer gezonde beestjes.

 
Figuur 1: De toename van het aantal ontlastingen per week bij kinderen (4 16 jaar) met obstipatie als gevolg van het innemen van specifieke probiotica(bron AMC, re-lay-out 2PreVenT2).

2PreVenT2 heeft capsules online beschikbaar die mede bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van obstipatie nu bij kinderen. Deze Obsti-Synfa capsules van 2PreVenT2 zijn klein, opdat ze gemakkelijk zijn in te nemen. Belangrijk is dat de capsules van 2PreVenT2 voorkomen dat de probiotica door de maagsappen worden gedood. Tevens bevatten ze speciale prebiotische voedingsvezels voor een gunstige darmwerking en probiotica waarmee het onderzoek op het AMC is uitgevoerd. Verhelp obstipatie nu bij uw kind en ga naar www.obstipatie.nu. De Obsti-Synfa bevatten synbiotica die zowel prebiotische voedingsvezels leveren als mede gunstige probiotica. Let op: synbiotica zijn geen vervangers van juist bewegen, voldoende water drinken en gezonde voeding. Het zijn hulpmiddelen die mede bijdragen aan het reduceren van obstipatie. Dan wordt het poepen zonder drukken!

ir. M.J. Vervoort. Voedingsfysioloog en nutritionist

Website: http://www.obstipatie.nu

Bron: EMEA Persberichten