Het is vandaag de dag bijna niet meer voor te stellen dat men het in het dagelijks leven zonder het gebruik van elektriciteit en andere vormen van energie zou moeten stellen. In de huidige maatschappij zijn immers te veel apparaten, toestellen en voorzieningen die gebruik maken van een bepaalde vorm van energie om te kunnen functioneren. Zonder de aanwezigheid van al deze energie zou, zeker in de westerse wereld, de maatschappij voor een belangrijk deel plat komen te liggen.

Ondanks dat de moderne maatschappij heel veel gebruik maakt van energie zijn de meeste overheden toch van start gegaan om de vervuilende vormen minder aantrekkelijk in gebruik te maken. Dit doet men bijvoorbeeld door een aantal extra heffingen op vervuilende of niet duurzame energie te zetten. Daarnaast worden door veel overheden zowel bedrijven als particulieren aangemoedigd om schone en duurzame energie te gaan gebruiken. Om dit doel te kunnen bereiken zijn er dan ook verschillende subsidies, premies en fiscale voordelen in het leven geroepen. Op die manier, en door zelf het goede voorbeeld te geven, proberen de overheden het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen om zonne-energie mee op te kunnen wekken aantrekkelijker te maken.

De grijze energie die men vandaag de dag nog altijd op tal van plaatsen gebruikt is in de regel opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Bij zo'n verbrandingsproces komt echter niet alleen maar energie vrij maar ook een heleboel schadelijke stoffen die onder andere het broeikaseffect op aarde zullen verergeren. De prijs die overigens voor dit soort energie gerekend wordt is vaak rechtstreeks gekoppeld aan de prijs die op de wereldmarkt betaald dient te worden voor een vat ruwe aardolie. Met andere woorden: de prijs die men voor deze energie moet betalen aan het energiebedrijf is afhankelijk van de prijs die door, de dikwijls politiek instabiele regio's waar de aardolie wordt gevonden, bepaald wordt. Door zonnepanelen in te zetten is men daardoor niet langer van deze gebieden op aarde en van de energiebedrijven afhankelijk. Men zorgt dan immers (geheel of gedeeltelijk) voor de eigen vraag naar energie en verkoopt wellicht hiervan nog een deel aan het energiebedrijf.

De vraag naar energie zal alsmaar verder toe gaan nemen omdat er steeds meer landen bijkomen die op een gelijke wijze met energie omspringen als de westerse wereld momenteel al doet. Binnen een niet al te lange tijd zullen, mits er geen alternatieven worden gebruikt, de reeds steeds schaarser wordende voorraden van de fossiele brandstoffen uitgeput raken. Maar ook het milieu zal steeds meer te lijden gaan krijgen van de vervuiling die de opwekking van de grijze energie met zich meebrengt. Dit betekent dat de generaties die nog zullen volgen het erg moeilijk kunnen gaan krijgen om op aarde te kunnen leven.

Vandaag de dag is het dus om tal van reden van groot belang dat men een alternatief zoals het gebruik van zonnepanelen, om schone en duurzame zonne-energie mee op te kunnen wekken, steeds meer gaat benutten. Niet alleen kan dan de gebruiker van de panelen een heleboel geld besparen op de energierekening maar ook zal het milieu en het klimaat hierbij gebaat zijn. Door zonnepanelen in te zetten is men bovendien verzekerd van een onuitputtelijke bron van energie die tevens het milieu niet aantast of voor veel afvalstoffen zorgt die men weg moet gaan werken of op dient te slaan.

Een ander voordeel van het gebruik van zonnepanelen is dat men hiermee overal op aarde energie op kan gaan wekken zonder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld een openbaar lichtnet. Zelfs op de meest afgelegen plaatsen is het hiermee mogelijk om aan de vraag naar energie te kunnen voldoen. Men heeft hierbij slechts te maken met een eenmalige investering en wanneer men die dan na enkele jaren terug heeft verdiend zal men verder nog een behoorlijke tijd gratis zonne-energie op kunnen wekken. Meestal gaat een zonnepaneel ongeveer dertig jaar mee en heeft men de investering na tien tot vijftien jaar terugverdiend.

Door de steeds groeiende vraag naar energie, en dus ook naar zonne-energie, zal de prijs van zonnepanelen in de toekomst steeds lager worden. Hierbij komt verder nog dat de panelen een steeds hoger rendement kunnen behalen door de verbeterde technologieën.

Website: http://www.zonnepanelenvragen.be

Bron: EMEA Persberichten